VIZE SPOLEČNOSTI

„Zkušenost - profesionalita - spokojenost zákazníka"

 

POLITIKA JAKOSTI SPOLEČNOSTI

Základním úkolem každého člena naší společnosti je naplňování vize společnosti.
Zákazník je v centru našeho úsilí. Jeho spokojenost předurčuje naši pozici na trhu a tím i úroveň existence naší společnosti.

Prioritami v našem společném úsilí jsou:

  • řešení požadavků zákazníka
  • trvale výborná úroveň našich výrobků a služeb, založená na našem profesionálním přístupu, na naší flexibilitě a dobré komunikaci se zákazníkem
  • vysoce kvalitní výrobky a služby, které zajišťuje stabilizovaný kolektiv odborně zdatných, tvůrčích pracovníků se schopností týmového působení
  • dodávky výrobků a provozních souborů, koncipovaných v souladu se Zákonnými opatřeními o odpadovém hospodářství, o ochraně ovzduší a v souladu s vodním zákonem
  • neustálé zlepšování účinnosti systému řízení jakosti, který je hlavním nástrojem řízení celé společnosti, komunikace a efektivnosti uvnitř ní

Jak probíhá spolupráce

1. Schůzka

Získání vstupních informací.

2. Analýza

Analýza potřeb zákazníka.

3. Návrh řešení

Návrh technologie a zařízení.

4. Realizace

Výroba, montáž, zprovoznění, předání, servis.

Prohlédnout reference

Potřebujete poradit 
s výběrem?

Zašlete nám vaše požadavky a my vám navrhneme technologii i zařízení.

EKOL s.r.o.
Marie Majerové 1152,
CZ 584 01 Ledeč nad Sázavou
Open full version on the Google maps
EKOL s.r.o.

Marie Majerové 1152, 
CZ 584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel.: +420 569 721 303, +420 569 721 179
Fax: +420 569 721 313
E-mail: info@ekol.cz