Zneškodňovací stanice odpadních vod Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.

Dne 6.1.2019 byla uvedena do zkušebního provozu kontinuální automatická čistírna odpadních vod ve firmě Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. se sídlem v Dražicích. Linka se skládá ze zásobních nádrží odpadních vod, průtočných reaktorů, průtočného lamelového usazováku, kalolisu na odvodnování kalů, koncového mechanického filtru, dávkovacích jednotek. Celý komplex čistírny odpadních vod je řízen řídicím systémem spolu s vizualizací a archivací provozních dat. Čistírna odpadních vod slouží k čištění odpadních vod vzniklých při přípravě povrchu před smaltováním a lakováním práškovými barvami.

FOTOGALERIE