VIZE SPOLEČNOSTI
„Zkušenost - profesionalita - spokojenost zákazníka"

POLITIKA JAKOSTI SPOLEČNOSTI

Základním úkolem každého člena naší společnosti je naplňování vize společnosti.
Zákazník je v centru našeho úsilí. Jeho spokojenost předurčuje naši pozici na trhu a tím i úroveň existence naší společnosti.

Prioritami v našem společném úsilí jsou:

  • řešení požadavků zákazníka
  • trvale výborná úroveň našich výrobků a služeb, založená na našem profesionálním přístupu, na naší flexibilitě a dobré komunikaci se zákazníkem
  • vysoce kvalitní výrobky a služby, které zajišťuje stabilizovaný kolektiv odborně zdatných, tvůrčích pracovníků se schopností týmového působení
  • dodávky výrobků a provozních souborů, koncipovaných v souladu se Zákonnými opatřeními o odpadovém hospodářství, o ochraně ovzduší a v souladu s vodním zákonem
  • neustálé zlepšování účinnosti systému řízení jakosti, který je hlavním nástrojem řízení celé společnosti, komunikace a efektivnosti uvnitř ní