Zneškodňovací stanice
Zneškodňovací stanice

Zajišťujeme dodávky zařízení pro čištění průmyslových odpadních vod:

 • fyzikálně chemickými postupy
 • biologickým čištěním

K chemickým postupům řadíme využití chemických reakcí a ionexové techniky, k fyzikálním postupům využití membránových separací a vakuových odparek, k biologickému čištění pak bioreaktory s využitím membránových separací.

Realizujeme dodávky zneškodňovacích stanic především pro odpadní vody z provozu galvanických linek, lakoven, linek pro přípravu povrchu a pracovišť odmašťování. 

Druhy zpracovávaných vod:

 • oplachové alkalicko kyselé vody
 • alkalické koncentráty s obsahem mastnot
 • odpadní vody z provozu kataforetického lakování
 • vody s obsahem šestimocného chrómu
 • vody s obsahem kyanidů
 • vody s obsahem komplexů

V závislosti na objemu čištěných odpadních vod dodáváme pracoviště:

 • odstavné s zcela ruční obsluhou (obsluha ovládá akční prvky, dávkuje chemikálie)
 • odstavné poloautomatické (obsluha ovládá některé akční prvky, doplňuje dávkovací jednotky a kontroluje některé kroky procesu, většinu procesu řídí řídící systém)
 • odstavné automatické (obsluha doplňuje dávkovací jednotky, proces řídí řídící systém)
 • průtočné automatické (obsluha doplňuje dávkovací jednotky, proces řídí řídící systém)
 • s plně automatizovaný provozem (řízeny řídicími systémy, doplněny vizualizací a sběrem dat)

Řídící systém může být vybaven vizualizací, s dotykovým rozhraním, sběrem dat.

Navrhujeme i atypická řešení pro čištění odpadních vod, která jsou zcela na míru zákazníkovi .

ČISTÍRNY PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Naši zákazníci
arcelor
beghelli
bonatranz
evobus
mercedes
rohde
tenneco
smk
saturn
skb