Membránové separace

Nabízíme dodávky mikrofiltračníchultrafiltračních a reverzně osmotických jednotek pro úpravu vody pro technologické účely, recyklaci technologických kapalin a odpadních vod a k čištění odpadních vod.

Pro mikro a ultrafiltrační jednotky používáme buď keramické membrány nebo polymerní membrány, výběr závisí na typu zpracovávané kapaliny a ostatních podmínkách.

  

Typickým příkladem využití ultrafiltračních jednotek je čištění zaolejovaných odpadních vod a u reverzně osmotických jednotek je to příprava demineralizované vody.

VÝROBA DEMINERALIZOVANÉ VODA A MEMBRÁNOVÉ SEPARACE
Naši zákazníci
evobus
honeywell
karma
kasper
nc-line
tenneco