Linka máčení svazků Siemens s.r.o., Mohlenice

Dne 1.8.2020 bylo předáno firmě Siemens s.r.o. se sídlem v Mohelnici do provozu Impregnační zařízení pro statorové svazky elektrických motorů. Jedná se o máčecí linku, která se skládá z vany máčení, dvou, po sobě následujících sušících komor, chladícího úseku, svěšovacího a navěšovacího pracoviště. Linka je doplněna o spalovnu VOC, která snižuje emise použitého impregnačního laku, a zároveň jsou spaliny využity pro ohřev sušících komor. Dopravu zboží, zavěšeném na závěsných tyčích, zajišťuje dvoudráhový dopravní systém. Celá linka je řízena vlastním PLC, které je doplněno o vizualizaci s funkcí SCADA/HMI.