Prášková lakovna ROBE

10.8.2018 jsme předali do užívání ruční práškovou lakovnu firmě ROBE lighting s.r.o. Je to už naše druhá dodávka práškové lakovny této firmě. Jedná se o menší ruční pracoviště skládající se z jednostranné práškové nanášecí kabiny, vypalovací pece práškových barev a ručního dopravního systému. Pracoviště slouží k nanášení speciálních práškových barev a pro menší série výrobků.