Nově u nás

DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna s.r.o.

Dražice

O REALIZACI

Automatická průtočná čistírna průmyslových odpadních vod. Odpadní vody jsou akumulovány ve třech zásobních nádržích a jsou rozděleny na alkalické koncentráty, kyselé koncentráty a oplachové alkalicko/kyselé odpadní vody. Tyto tři proudy odpadních vod jsou řízeně přiváděny do prvního průtočného reaktoru ve kterém probíhá deemulgace případných olejových emulzí. V reaktoru je řízeno pH a je udržováno pro potřeby deemulgace na hodnotě pH < 3. Odpadní vody gravitačně přecházejí do dalšího reaktoru, kde se pomocí vápenného hydrátu převádí do nerozpustné formy přítomné železo a některé přítomné anionty. Odpadní voda z tohoto reaktoru gravitačně přepadá do průtočného lamelového usazováku. V lamelovém usazováku se kontinuálně odděluje vzniklý kal od vyčištěné vody. Kal se periodicky odčerpává do zásobní nádrže kalu a odtud pak ke konečnému odvodnění na kalolis. Čistá voda z lamelového usazováku přepadá do reaktoru na úpravu pH. pH se upravuje na hodnotu vhodnou pro vypouštění do povrchových vod. Před vypuštěním odpadní voda prochází ještě mechanickým filtrem a je kontrolována hodnota pH před vypuštěním. Celý proces čištění odpadní vody je řízen řídicím systémem spolu s vizualizací a archivací provozních dat.

O ZNEŠKODŇOVACÍCH STANICICH