Nově u nás

DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna s.r.o.

Dražice

O REALIZACI

Automatická průtočná čistírna průmyslových odpadních vod. Odpadní vody jsou akumulovány ve třech zásobních nádržích a jsou rozděleny na alkalické koncentráty, kyselé koncentráty a oplachové alkalicko/kyselé odpadní vody. Tyto tři proudy odpadních vod jsou řízeně přiváděny do prvního průtočného reaktoru ve kterém probíhá deemulgace případných olejových emulzí. V reaktoru je řízeno pH a je udržováno pro potřeby deemulgace na hodnotě pH < 3. Odpadní vody gravitačně přecházejí do dalšího reaktoru, kde se pomocí vápenného hydrátu převádí do nerozpustné formy přítomné železo a některé přítomné anionty. Odpadní voda z tohoto reaktoru gravitačně přepadá do průtočného lamelového usazováku. V lamelovém usazováku se kontinuálně odděluje vzniklý kal od vyčištěné vody. Kal se periodicky odčerpává do zásobní nádrže kalu a odtud pak ke konečnému odvodnění na kalolis. Čistá voda z lamelového usazováku přepadá do reaktoru na úpravu pH. pH se upravuje na hodnotu vhodnou pro vypouštění do povrchových vod. Před vypuštěním odpadní voda prochází ještě mechanickým filtrem a je kontrolována hodnota pH před vypuštěním. Celý proces čištění odpadní vody je řízen řídicím systémem spolu s vizualizací a archivací provozních dat.

O ZNEŠKODŇOVACÍCH STANICICH
Jak probíhá spolupráce
1. Schůzka

1. Schůzka

Získání vstupních informací.

next-step
2. Analýza

2. Analýza

Analýza potřeb zákazníka.

next-step
3. Návrh řešení

3. Návrh řešení

Návrh technologie a zařízení.

next-step
4. Realizace

4. Realizace

Výroba, montáž, zprovoznění, předání, servis.

Potřebujete poradit
s výběrem?
Zašlete nám vaše požadavky a my vám navrhneme technologii i zařízení
Prosím vyplňte všechny povinné pole.
Prosím vyplňte všechny povinné pole.
Prosím vyplňte všechny povinné pole.
EKOL s.r.o.

Marie Majerové 1152, 
CZ 584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel.: +420 569 721 303, +420 569 721 179
Fax: +420 569 721 313
E-mail: info@ekol.cz

Prosím vyplňte všechny povinné pole.
Prosím vyplňte všechny povinné pole.
Prosím vyplňte všechny povinné pole.