Nově u nás

Siemens s.r.o., Mohlenice, Linka máčení svazků

Mohelnice
O realizaci

Automatická linka impregnačního máčení pro statorové svazky elektrických motorů. Linka je složena z jednotlivých úseků, kde dochází postupně k impregnaci statorových svazků elektromotorů. Linka se skládá z úseku navěšování, máčení, okapu, sušící komory 1 a sušící komory 2, chladícího úseku a výstupního úseku se zásobníkem.

Operátor po navěšení dílců na závěs volí program impregnace a potvrzením odesílá dílce k automatickému zpracování v lince.

Máčení probíhá pomalým ponořením svazků do impregnačního laku. Tento pohyb je zajištěn pomocí spouštěcího úseku. Máčecí vana musí svojí konstrukcí zajistit konstantní výšku hladiny. V máčecí vaně je dále zajišťována cirkulace laku, jeho filtrace a udržování konstantní teploty ohřevem nebo chlazením.

Po vynoření dílů z vany následuje okap, který probíhá v prostoru kabiny máčení.

Po splnění doby okapu dopravník díly převeze do sušící komory 1, a poté do sušící komory 2. Proces sušení probíhá dvousupňově při dvou různých teplotách. Obě sušky jsou ohřívány spalinami z jednotky termické oxidace.

Chladící úsek je komora s intenzivní výměnou vzduchu. V tomto technologickém kroku se zajišťuje ochlazení dílů na manipulační teplotu.

Dopravní systém je tvořen dvoudráhovým dopravníkem procházejícím celou technologii linky. Tento systém zajišťuje nezávislý pohyb závěsných tyčí po lince, dle nastavených technologických parametrů každého jednotlivého procesu.

O LAKOVNÁCH NÁTĚROVÝCH HMOT