Nově u nás

Svatavské strojírny s.r.o.

Svatava
O realizaci

 

Ruční lakovací linka těžkých dílů. Linka je složena z jednotlivých komor, kde probíhají operace tryskání, odmašťování a fosfátování, lakování i sušení.

Kabina ručního tryskání je vybavena tryskacím zařízením na stlačený vzduch, podlahovým dopravníkem abraziva a jednotkou na čištění abraziva. Tryskání provádí pracovník ručně tak, aby dosáhl požadované kvality tryskaného povrchu.

Kabina vysokotlakého odmašťování je tvořena z izolovaných panelů a vyložena nerezovým plechem.  Betonová podlaha opatřená protichemickým nátěrem je vyspádována do sběrné nádrže a kryta pochozými  rošty. Pracovník vysokotlakým zařízením nanáší kombinovanou odmašťovací a fosfátovací lázeň na výrobky a následně provádí oplach. Příslušenství kabiny se stará o cirkulaci odmašťovací a fosfátovací lázně a oddělení oplachových vod, které se čerpají na zneškodňovací stanici, kde dochází k jejich neutralizaci a vypuštění do kanalizace.

Lakovací kabina je vybavena vzduchotechnikou zajišťující požadovanou klesavou rychlost, čistotu a teplotu vzduchu v prostoru. Vzduch se přivádí stropem a odsává podlahou, která je vybavena suchým třívrstvým filtračním systémem doplněným o filtrační patrony s aktivním uhlím pro snížení koncentrace VOC na výstupu. Osvětlení je pomocí zářivkových osvětlovacích těles.

Sušící kabina je vytvořena z tepelně izolačních panelů vyplněných PUR pěnou. Ohřev prostoru je zajištěn topnou jednotkou, která přes tepelný výměník nasává z prostoru vzduch a tlačí ho do podlahy s výduchy. Ohřev je zajištěn párou o teplotě 180-220 °C, regulace ohřevu řídicím systémem.

Zboží je přepravováno na kolejových vozících. V každé komoře jsou umístěny koleje a to buď na středu komory, nebo v případě sušky i na krajích, v případě sušení užšího zboží. Přesun mezi pracovišti probíhá s pomocí přepravní plošiny s kolejemi. Přepravní plošina se automaticky zaparkuje před komoru, pracovník přetlačí zboží na vozících na přepravní plošinu a zadá pracoviště, kam přepravní plošina posléze sama dojede a zaparkuje se. Poté je zboží přetlačeno na další pracoviště.

Ruční lakovna menších dílů se skládá z lakovací kabiny a sušky. Zboží se zavěšuje na závěsné tyče, které jsou vedeny v drážkách podvěsného dopravního systému. Součástí dopravního systému je i odkládací prostor na závěsné tyče a přesuvna. Ohřev sušky je pomocí páry.

O LAKOVNÁCH NÁTĚROVÝCH HMOT
FOTOGALERIE